katti@retorikkompetens.se Logga
 
Start
Företaget
Tjänster
Kunder
Press
Förfrågan
 
 
Kommunicera, motivera, entusiasmera – mera!
 
 
Foto: Cato Lein
Vårt erbjudande:
Retorikkompetens AB hjälper individer, företag och organisationer att utveckla sin kommunikativa förmåga.

Målet är kunder som kommunicerar på ett förtroendeskapande, genomtänkt och effektivt sätt både inom den egna organisationen och mot sin omvärld.


Vårt kundlöfte:
Vi levererar nyskapande, designade tjänster som stärker din kommunikation.

Creating credibility – skapa trovärdighet


En stor del av tiden används idag till att kommunicera budskap, motivera medarbetare, entusiasmera lyssnare eller att på andra sätt göra sig hörd för att påverka. Kort sagt: att få andra att lyssna och agera!

God intern och extern kommunikation blir därför allt viktigare för att skapa framgång och lönsamhet. För detta är retoriken ett effektivt verktyg. Genom retorikkompetens kommunicerar och tydliggör man sitt kunnande. Genom retorikkompetens finner man rätt argument, till rätt målgrupp, på rätt sätt. Genom retorikkompetens skapar man engagemang och trovärdighet.

Köp boken här!
 
 
 

Trovärdighet
Bygg förtroende med andra med relationsskapande kommunikation & mjuka parametrar. Läs mer »


Presentationsteknik I
Lär dig nå fram, behålla lyssnarens intresse och vinna förtroende. Läs mer »


Presentationsteknik II
Tvådagars MasterClass ger dig unikt verktyg för att minska förberedelsetiden. Läs mer »


Kreativitet och problemlösning

För dig som vill tänka produktivt – inte
re-produktivt. Läs mer »


Retorikkompetens AB   |   Vanadisvägen 24   |   113 46 Stockholm   |   070 - 512 60 30   |   katti@retorikkompetens.se